Rekrutacja & Selekcja

Kluczowe procesy biznesu

Rekrutacja & Selekcja – kluczowe procesy biznesu

Biznes działa w oparciu o ludzi i ich kompetencje. Wierzymy, że starannie dobrani współpracownicy, dopasowani do kultury organizacyjnej firmy Klienta, czynią prawdziwą różnicę i pozwalają na rozwój biznesu. Dbamy o interesy naszego Klienta będąc w pełni świadomi, że niewłaściwie obsadzone stanowiska to koszty co najmniej rocznego wynagrodzenia pracownika. Skuteczność, efektywność i wysoka jakość to nasza dewiza.

Prowadzimy procesy rekrutacji i selekcji na stanowiska managerskie i specjalistyczne. Działamy metodami dostosowanymi do specyfiki stanowiska i organizacji. Stosujemy testy psychologiczne, zadania typu assessment center by zbadać dopasowanie kandydatów do profilu stanowiska. Klient otrzymuje raport podsumowujący kandydata rekomendowanego do udziału w konkretnym procesie.

Wspieramy organizacje w realizacji wewnętrznych rekrutacji i selekcji metodą assessment i development center. Oferujemy przygotowanie planu i realizację całego procesu. Dysponujemy profesjo nalnymi narzędziami ewaluacji. Tworzymy projekty zgodnie z potrzebami Klienta.

Katya People - Gallup
Katya People - Gallup
Uwalniamy potencjał jednostek i zespołów

Uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej i efektywne działanie Twojego biznesu stanowi coraz większe wyzwanie. Towarzyszy nam często przy tym stres, presja, frustracja. W pogoni zapominamy o rozwoju przywództwa i rozwoju naszych zespołów. Efektem tego są pogarszające się wyniki, spadek motywacji, rotacja pracowników, kiepska atmosfera, zmarnowany potencjał ludzi i niewykorzystane szanse w biznesie.

Badania Instytutu Gallupa zidentyfikowały 34 wrodzone talenty niezależne od wpływów kulturowych. Ich diagnoza i rozwój pozwala poprawić funkcjonowanie działania firm niemal w każdym obszarze.