Rozwój kliniki oparty na rozwoju ludzi

Coaching, rozwój, zarządzanie

Coaching biznesowy - rozwój zawodowy właścicieli, managerów, lekarzy

– Wspieramy rozwój właścicieli klinik, managerów i lekarzy w zakresie rozwijania kompetencji, przygotowania do wejścia w nowe role, przygotowujemy Klientów do podejmowania kolejnych kroków w karierze i procesach zmian.

Jak to działa?

Liczba sesji zależna jest od celu. Spotykamy się w dogodnym terminie co 2 – 3 tygodnie.

Pomiędzy naszymi spotkaniami Klient pracuje samodzielnie (realizuje uzgodnione zadania).

Sesje coachingowe są cennym narzędziem uwalniającym osobiste postępy. Przyśpieszają rozwój, umożliwiają skupienie na celach do osiągnięcia, skupiają na kierunku działań. Praca w modelu. 1 na 1 umożliwia usunięcie blokad wewnętrznych Klienta. Ten model uwalnia potencjał Klienta na wprowadzanie pożądanych zmian. Praca w modelu coachingowym wyzwala pokłady nowej energii i uruchomia automotywację Klienta, a także kształtuje nowe nawyki. Te komponenty stanowią postawę trwałych zmian.

Efektywność współpracy poprzez diagnozę stylów pracy z zastosowaniem modelu DiSC Classic.
  • Model prowadzący do realizacji uzgodnionych celów trwa zazwyczaj kilka miesięcy.
  • Model krótkoterminowy obejmuje jedną lub dwie sesje coachingowe ukierunkowane na konkretną sytuację.
  • Sesje wzmacniające – realizowane są po zakończeniu cyklu ich celem jest monitoring zmian oraz wzmocnienie efektów.
Kiedy warto sięgnąć po coaching?

Gdy czujemy, że pojawiają się blokady i ograniczenia wewnętrzne. Gdy planujemy zmiany w organizacji, gdy mierzymy się z trudnymi sytuacjami, gdy mamy poczucie „że coś nie gra’, gdy stajemy w obliczu nowych okoliczności, które wymagają od nas efektywnego działania, gdy mierzymy się długo z powracającymi problemami, innych sytuacjach w których moją pojawić się emocje lub bariery/blokady wewnętrzne i organizacyjne lub gdy chcemy popracować nad swoim rozwojem indywidualnym.

1: Specjalną niszę stanowią sesje Coachingu Odporności Psychicznej. Zaczynamy od diagnozy poziomu Odporności Psychicznej metodą MTQ 48, w kolejnych krokach realizujemy indywidualny coaching wybranych obszarów rozwoju Odporności Psychicznej.

2: Specjalną ścieżką coachingową jest rozwój w oparciu o indywidualny styl pracy na podstawie modelu DiSC Classic. Pierwsza sesja ma charakter diagnostyczny, kolejne sesje mają cel rozwojowy uzależniony od potrzeb Klienta.

3: Coaching stylów motywacji (indywidulany lub zespołowy) – pozwala odkryć style motywacyjne zespołu i wypracować efektywne strategie współpracy.

4: UWAGA Ekskluzywnym podejściem do maksymalizacji osobistej efektywności jest coaching mocnych stron według metodologii Instytutu Gallupa. Naszą współpracę rozpoczyna indywidualna diagnoza pięciu wrodzonych talentów. Stosując ten kierunek rozwoju skupiamy się na maksymalizacji osobistej efektywności oraz zarządzania obszarami rozwoju. Usługa będzie dostępna w drugiej połowie czerwca 2019.

Rozwój zawodowy talentów

Ukierunkowanie rozwoju zawodowego zespołów i jednostek. Pracujemy indywidualnie lub zespołowo w sytuacjach: zmiany profilu zawodowego, rozwoju kompetencji, motywacji, pracy projektowej, zmian w środowisku biznesowym, innych sytuacjach np. związanych z planowanymi zmianami lub sukcesją w firmie.

Jak to działa?

Diagnozujemy stan wyjściowy. Ustalamy cele i plan działania osadzony w czasie. Wspólnie realizujemy ustalenia.

Kiedy to działa?

Taki styl partnerskiej współpracy działa w sytuacjach zmian ludzi i biznesu. Na przykład potrzebujemy wzmocnić nowe umiejętności, rozwinąć kompetencje w określonym zakresie, objąć wkrótce nowe stanowisko, poprowadzić wymagający projekt, zarządzać nowym zespołem, otworzyć nową linię biznesową.

Nasze programy rozwojowe bazują na realizacji konkretnych planów działania uzgodnionych z Klientem.

Rozwój kompetencji miękkich

Wspieramy naszych Klientów w rozwoju kompetencji. Pomagamy diagnozować potrzebne kompetencje. Rozwijamy kompetencje Klientów w obszarach naszej ekspertyzy. Pracujemy indywidualnie lub zespołowo. Stosujemy aktywne podejście do uczenia się.

katyapeople.pl

Rozwój narzędzi i systemów zarządzania

Wspieramy Klientów dzięki projektowaniu rozwiązań dopasowanych do ich potrzeb. Tworzymy systemy informacji zwrotnej, systemy zarządzania talentami, zarządzania sukcesją, systemy motywacyjne, programy premiowe. Budujemy procesy rekrutacji i selekcji dopasowane do potrzeb Klienta.

Tworzymy cykliczne badania w obszarze zarządzania i HR. Budujemy programy sukcesji oraz programy rozwoju dopasowane do strategii i tempa rozwoju firmy.

Zarządzanie zmianami w klinice

Realizujemy projekty obejmujące planowanie i wsparcie w procesie wdrożenia zmian w klinice. Projekty polegają na pracy z zespołem projektowym, ustalenia celów, planu działania. Współtworzymy komunikację zmian. Wspieramy właścicieli i managerów w komunikacji zmian dla wybranych grup interesów. Wspieramy zespoły klinik w procesie adaptacji do zmian.

  • Realizujemy warsztaty dla zespołów wspierające Proces Zarządzania Zmianą w klinice – warsztaty oczyszczają atmosferę, kanalizują wątpliwości, ujawniają obszary oporu wobec zmian i pozwalają przygotować działania wspierające wdrażanie zmiany w klinice.
  • Coaching wspierający procesy zmian w klinice – prowadzimy sesje wsparcia dla właścicieli, managerów oraz kluczowych osób, liderów odpowiedzialnych za wprowadzanie zmian w organizacji. Sesje umożliwiają konfrontację z sytuacjami trudnymi, pozwalają na bardziej otwarte podejście do problemów, podnoszą poziom wytrwałości, efektywność realizowanych planów i odporność psychiczną.

Planowanie strategiczne dla klinik

Wspieramy Klientów w działaniach strategicznych. Prowadzimy sesje planowania strategicznego angażujące zespoły. Wspólnie wypracowujemy strategię krótko i długoterminową, którą przekładamy na cele i plan działania zespołu. Sesja planowania strategicznego może być połączona z coachingiem zespołowym.

Badania ankietowe

Prowadzimy badania ankietowe, przygotowujemy analizy, raporty i sprawozdania dla Klienta. Realizujemy ankiety online i badania metodą tradycyjną.

Katya People - Gallup
Katya People - Gallup
Uwalniamy potencjał jednostek i zespołów

Uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej i efektywne działanie Twojego biznesu stanowi coraz większe wyzwanie. Towarzyszy nam często przy tym stres, presja, frustracja. W pogoni zapominamy o rozwoju przywództwa i rozwoju naszych zespołów. Efektem tego są pogarszające się wyniki, spadek motywacji, rotacja pracowników, kiepska atmosfera, zmarnowany potencjał ludzi i niewykorzystane szanse w biznesie.

Badania Instytutu Gallupa zidentyfikowały 34 wrodzone talenty niezależne od wpływów kulturowych. Ich diagnoza i rozwój pozwala poprawić funkcjonowanie działania firm niemal w każdym obszarze.