Coaching

Rozwój managerski z zastosowaniem coachingu

Rozwój managerski z zastosowaniem coachingu

- wspieramy rozwój managerów w procesie rozwijania kompetencji, przygotowania do wejścia w nowe role w organizacji, przygotowujemy managerów do kolejnych kroków w karierze i udzia w procesach zmian.

Jak to działa?

Liczba sesji zależna jest od celu. Spotykamy się w dogodnym terminie co 2 - 3 tygodnie.

Pomiędzy sesjami Klient pracuje samodzielnie (realizuje uzgodnione zadania).

Sesje coachingowe są cennym narzędziem uwalniającym osobiste postępy. Przyśpieszają rozwój, umożliwiają skupienie na celach do osiągnięcia, skupiają na kierunku działań. Praca w modelu 1 na 1 umożliwia usunięcie blokad wewnętrznych Klienta. Ten model uwalnia potencjał Klienta na wprowadzanie pożądanych zmian. Praca w modelu coachingowym wyzwala pokłady nowej energii i uruchomia automotywację, a także kształtuje nowe nawyki. Te komponenty stanowią postawę trwałych zmian.

Model dugoterminowy, prowadzący do realizacji uzgodnionych celów trwa zazwyczaj kilka miesięcy.

Model krótkoterminowy obejmuje jedną lub dwie sesje coachingowe ukierunkowane na konkretną sytuację.

Sesje wzmacniające – realizowane są po zakończeniu cyklu. Ich celem jest monitoring zmian oraz wzmocnienie efektów.

Kiedy warto sięgnąć po coaching?

Gdy czujemy, że pojawiają się blokady i ograniczenia wewnętrzne. Gdy planujemy zmiany w organi zacji. Gdy mierzymy się z trudnymi sytuacjami lub mamy poczucie "że coś nie gra", bądź stajemy w obliczu nowych okoliczności, które wymagają od nas efektywnego działania i gdy mierzymy się długo z powracającymi problemami. Po caoching warto sięgnąć gdy w innych sytuacjach, w których moją pojawić się emocje lub bariery/blokady wewnętrzne i organizacyjne. Jak również w sytuacjach rozwoju osobistego.

Specjalną niszę stanowią sesje Coachingu Odporności Psychicznej. Zaczynamy od diagnozy poziomu Odporności Psychicznej metodą MTQ 48, w kolejnych krokach realizujemy indywidualny rozwój wybranych obszarów Odporności Psychicznej.

Specjalną ścieżką coachingową jest rozwój w oparciu o indywidualny styl pracy na podstawie modelu DiSC Classic. Pierwsza sesja ma charakter diagnostyczny, kolejne sesje mają cel rozwojowy uzależniony od potrzeb Klienta.

katyapeople.pl

Innowacyjnym podejściem do maksymalizacji osobistej skuteczności i rozkwitu potencjału (zarówno na gruncie pracy indywidulanej, zespołowej jak i we wszystkich sferach życia) jest coaching mocnych stron według metodologii Instytutu Gallupa. Pracę rozwojową rozpoczyna indywidualna diagnoza wrodzonych talentów metodą Stengths Finder wraz ze szczegółowym raportem indywidualnym i jego omówieniem. Metoda wywodzi się z nurtu psychologii pozytywnej. Nie skupiamy się na rozwoju deficytowego stylu działania, ale uwalniamy pełen potencjał bazując na rozwoju wrodzonych talentów w mocne strony. Podczas procesu coachingowego wykorzystujemy mocne strony do realizacji uzgodnionych celów coachingowych lub rozwojowych.

Rozwój mocnych stron Gallupa cieszy się ogromną popularnością na całym świecie i każdego dnia zyskuje więcej entuzjastów i praktykujących zwolenników. Tygodniowo na świecie ponad 30 000 ludzi realizuje diagnozę Strengths Finder by pracować nad rozwojem mocnych strony i skupić się na pełnym uwolnieniu drzemiącego w nich potencjału.

Nurt rozwoju mocnych stron jest doskonałym narzędziem zarówno w procesach coachingu managerskiego, indywidualnego, jak i coachingu zespołowego oraz pracy warsztatowo – szkoleniowej w grupach o różnej liczebności.

Na dzień dzisiejszy w Polsce pracuje zaledwie 21 coachów mocnych stron certyfikowanych przez Instytut Gallupa.

katyapeople.pl

Coaching zespołowy w oparciu o mocne strony Gallupa

Odkrywanie mocnych stron, obszarów rozwoju i ukierunkowanie na wspólny cel. Sesje coachingu zespołowego organizujemy w sytuacjach przygotowania zespołu do zmian, uzgodnienia planu działania, wyznaczenia priorytetów, planowania kluczowych projektów, a także w sytuacjach wymagających maksymalizacji współpracy i synergii.

Coaching Sił Sprzedaży

Rozwój potencjału sił sprzedaży w oparciu o metodę coachingu indywidualnego z uwzględnieniem standardów, strategii firmy oraz celów sprzedaży.

Rozwój mocnych stron Gallupa – uwalniamy potencjał zespołów w oparciu o rozwój mocnych stron Gallupa

Uwalniamy potencjał zespołów oparciu o model 34 wrodzonych talentów Gallupa. Diagnozujemy talenty, rozwijamy mocne strony by odblokować pełen potencjał zespołów i doprowadzić do maksymalizacji efektywności.

Katya People - Gallup
Katya People - Gallup
Uwalniamy potencjał jednostek i zespołów

Uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej i efektywne działanie Twojego biznesu stanowi coraz większe wyzwanie. Towarzyszy nam często przy tym stres, presja, frustracja. W pogoni zapominamy o rozwoju przywództwa i rozwoju naszych zespołów. Efektem tego są pogarszające się wyniki, spadek motywacji, rotacja pracowników, kiepska atmosfera, zmarnowany potencjał ludzi i niewykorzystane szanse w biznesie.

Badania Instytutu Gallupa zidentyfikowały 34 wrodzone talenty niezależne od wpływów kulturowych. Ich diagnoza i rozwój pozwala poprawić funkcjonowanie działania firm niemal w każdym obszarze.