Szkolenia i wydarzenia specjalne

Dedykowane sesje tematyczne dopasowane do potrzeb klienta

Szkolenia i doradztwo merytoryczne w zakresie następujących obszarów:

 • BHP, Ochrona Środowiska
 • Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16 949
 • Lean Manufacturing / Kaizen - szeroki obszar
 • Efektywność własna i zespołowa - techniki rozwoju efektywności
 • Optymalizacja procesów
 • Warsztaty behawioralne - zajęcia dedykowane opiekunom psów i kotów
 • Skuteczna komunikacja
 • Współpraca z Klientem
 • Marketing
 • Negocjacje zakupowe
 • Sprzedaż - techniki sprzedaży
 • Sourcing i optymalizacja kosztów
 • Psychologia społeczna, pracy i organizacji - szeroki obszar
 • Skuteczne prezentacje
 • Rozwój managerski - cykl (postawy managerskie, zarządzanie sobą, delegowanie, komunikacja, efektywny zespół, rewitalizacja energii, rozwój członków zespołu, ocena współpracy - motywowanie)
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej
 • Trening różnic międzykulturowych (zespoły międzynarodowe)
 • Trening odporności psychicznej
 • Stres – techniki zarządzania sobą
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie siłami sprzedaży
 • Zarządzanie sobą w czasie, ustalanie priorytetów
 • Zastosowanie stylów pracy DiSC
katyapeople.pl

Badania ankietowe

Prowadzimy badania ankietowe, przygotowujemy analizy, raporty i sprawozdania dla Klienta. Realizujemy ankiety online i badania metodą tradycyjną.

Zarządzanie zmianami w organizacji

Realizujemy projekty obejmujące planowanie i wsparcie w procesie wdrożenia zmian w organizacji. Projekty polegają na pracy z zespołem projektowym, ustalenia celów, planu działania. Współtworzymy komunikację zmian. Wspieramy organizację w komunikacji zmian dla wybranych grup interesów. Wspieramy zespoły w procesie adaptacji do zmian.

 • Realizujemy warsztaty dla zespołów wspierające Proces Zarządzania Zmianą w organizacji - warsztaty oczyszczają atmosferę, kanalizują wątpliwości, ujawniają obszary oporu wobec zmian i pozwalają przygotować działania wspierające wdrażanie zmiany w organizacji
 • Coaching wspierający proces zmian - prowadzimy sesje wsparcia dla managerów i kluczowych osób, liderów odpowiedzialnych za wprowadzanie zmian w organizacji. Sesje umożliwiają konfrontację z sytuacjami trudnymi, pozwalają na bardziej otwarte podejście do problemów, podnoszą poziom wytrwałości, efektywność realizowanych planów i odporność psychiczną.

Eventy inspiracyjne - budujące energię do działania

- czyli wydarzenia specjalne na życzenie Klienta:

 • Wydarzenia specjalne, których celem jest inspirowanie zespołów i wyzwolenie energii do działania. Rekomendowane w obliczu wyzwań, obniżonego poziomu energii zespołów, inauguracji projektów, specjalnych okoliczności lub okazji
 • Proponujemy wystąpienia Mówców Inspiracyjnych - doświadczonych, międzynarodowych managerów, którzy pokonali liczne trudności i zachowali spokój, optymizm, pozytywną chęć działania. Mówca dopasowywany jest do specyfiki i potrzeb Klienta
 • Proponujemy specjalne prelekcje prowadzone przez profesorów psychologii, doktorów habilitowanych oraz doktorów psychologii, specjalizujących się w psychologii społecznej, psychologii wpływu społecznego, psychologii motywacji

Tematyczne eventy integracyjne dla zespołów lub rodzin

Wydarzenia specjalne zawierające dedykowane sesje tematyczne dopasowane do potrzeb i uczestników imprezy. Przykładowe propozycje tematyczne poniżej:

 • Warsztaty tworzenia i rozwiązywania gier słownych, łamigłówek - tematycznie związanych ze specyfiką ważną dla Klienta
 • Warsztaty kulinarne – niewymagające specjalnego wyposażenia
 • Warsztaty 5 S – dla Klientów wdrażających lean/ Kaizen
 • Warsztaty malarstwa energetycznego
 • Warsztaty behawioralne dedykowane dobrej komunikacji z pupilem (psy lub koty) - warsztaty dla opiekunów pupili (dzieci i dorosłych)
 • Warsztaty programowania robotów dla dzieci w różnych grupach wiekowych
Proponowany zakres usług stanowi globalną ofertę dla biznesu.
Szczegółowe oferty zawierające ceny, przygotowywane są w oparciu o konkretne potrzeby Klienta.
Katya People - Gallup
Katya People - Gallup
Uwalniamy potencjał jednostek i zespołów

Uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej i efektywne działanie Twojego biznesu stanowi coraz większe wyzwanie. Towarzyszy nam często przy tym stres, presja, frustracja. W pogoni zapominamy o rozwoju przywództwa i rozwoju naszych zespołów. Efektem tego są pogarszające się wyniki, spadek motywacji, rotacja pracowników, kiepska atmosfera, zmarnowany potencjał ludzi i niewykorzystane szanse w biznesie.

Badania Instytutu Gallupa zidentyfikowały 34 wrodzone talenty niezależne od wpływów kulturowych. Ich diagnoza i rozwój pozwala poprawić funkcjonowanie działania firm niemal w każdym obszarze.