Szkolenia, warsztaty, coaching

Wspieramy rozwój zespołów w zakresie wielu kompetencji

Warsztaty

Warsztaty dedykowane, ukierunkowane na rozwój i efektywność zespołów

– wspieramy rozwój zespołów w procesie rozwijania kompetencji, przygotowania do wejścia w nowe role w organizacji, realizacji nowych wyzwań.

Efektywność współpracy poprzez diagnozę stylów pracy z zastosowaniem modelu DiSC Classic.
 • OPCJA 1 EFEKTYWNY ZESPÓŁ – warsztaty efektywnej współpracy w oparciu o różnice stylów – rekomendowane dla zespołów operacyjnych, projektowych, oddalonych geograficznie.
 • OPCJA 2 SKUTECZNA PRACA Z KLIENTEM z uwzględnieniem modelu DiSC. Warsztaty odkodowywanie stylów Klienta i zastosowanie różnic we współpracy z Klientami – rekomendowane dla zespołów Sprzedaży, Obsługi Kienta

Warsztaty z zastosowaniem modelu DiSC są cennym narzędziem wspierającym efektywność pracy i motywację oraz spójność zespołów, a także metodą pozwalającą na aktywizację potencjału zespołów.

Warsztaty Odporności Psychicznej (Mental Thougness)

– diagnoza odporności psychicznej z zastosowaniem kwestionariusza MTQ 48 (indywidualna i zespołowa) oraz warsztaty wspierające rozwój odporności.

Warsztaty szczególnie dedykowane lekarzom weterynarii oraz personelowi posiadającemu bezpośrednie kontakt z Klientem. Rozwój o odporności psychicznej może być realizowany również w warunkach indywidualnych. Warsztaty i coaching odporności psychicznej dla zespołów klinik weterynaryjnych, mogą stanowić antidotum przeciw wypaleniu zawodowemu.

katyapeople.pl

Wsparcie w motywowaniu zespołów – warsztaty motywacyjnego DNA

Profilowanie kodów motywacji członków zespołu. Warsztaty efektywnego zastosowania kodów motywacji we współpracy z zespołem oraz Klientami. Warsztaty prowadzone są z zastosowaniem gier psychologicznych Wskazówki dla pracy indywidualnej i zespołowej w zakresie motywacji i automotywacji.

Warsztaty uwalniają energię, umożliwiają zespołom na wzajemne poznanie siebie, oferują skuteczne narzędzia do wykorzystania na co dzień, podnoszą efektywność i i skuteczność w relacjach interpersonalnych.

Coaching

Rozwój zawodowy właścicieli klinik, lekarzy weterynarii oraz managerów z zastosowaniem coachingu biznesowego

– Wspieramy rozwój właścicieli klinik, managerów i lekarzy w zakresie rozwijania kompetencji, przygotowania do wejścia w nowe role, przygotowujemy Klientów do podejmowania kolejnych kroków w karierze i procesach zmian.

Jak to działa?

Liczba sesji zależna jest od celu. Spotykamy się w dogodnym terminie co 2 – 3 tygodnie.

Pomiędzy naszymi spotkaniami Klient pracuje samodzielnie (realizuje uzgodnione zadania).

Sesje coachingowe są cennym narzędziem uwalniającym osobiste postępy. Przyśpieszają rozwój, umożliwiają skupienie na celach do osiągnięcia, skupiają na kierunku działań. Praca w modelu. 1 na 1 umożliwia usunięcie blokad wewnętrznych Klienta. Ten model uwalnia potencjał Klienta na wprowadzanie pożądanych zmian. Praca w modelu coachingowym wyzwala pokłady nowej energii i uruchomia automotywację Klienta, a także kształtuje nowe nawyki. Te komponenty stanowią postawę trwałych zmian.

Efektywność współpracy poprzez diagnozę stylów pracy z zastosowaniem modelu DiSC Classic.
 • Model prowadzący do realizacji uzgodnionych celów trwa zazwyczaj kilka miesięcy.
 • Model krótkoterminowy obejmuje jedną lub dwie sesje coachingowe ukierunkowane na konkretną sytuację.
 • Sesje wzmacniające – realizowane są po zakończeniu cyklu ich celem jest monitoring zmian oraz wzmocnienie efektów.
Kiedy warto sięgnąć po coaching?

Gdy czujemy, że pojawiają się blokady i ograniczenia wewnętrzne. Gdy planujemy zmiany w organizacji, gdy mierzymy się z trudnymi sytuacjami, gdy mamy poczucie „że coś nie gra’, gdy stajemy w obliczu nowych okoliczności, które wymagają od nas efektywnego działania, gdy mierzymy się długo z powracającymi problemami, innych sytuacjach w których moją pojawić się emocje lub bariery/blokady wewnętrzne i organizacyjne lub gdy chcemy popracować nad swoim rozwojem indywidualnym.

1: Specjalną niszę stanowią sesje Coachingu Odporności Psychicznej. Zaczynamy od diagnozy poziomu Odporności Psychicznej metodą MTQ 48, w kolejnych krokach realizujemy indywidualny coaching wybranych obszarów rozwoju Odporności Psychicznej.

2: Specjalną ścieżką coachingową jest rozwój w oparciu o indywidualny styl pracy na podstawie modelu DiSC Classic. Pierwsza sesja ma charakter diagnostyczny, kolejne sesje mają cel rozwojowy uzależniony od potrzeb Klienta.

3: Coaching stylów motywacji (indywidulany lub zespołowy) – pozwala odkryć style motywacyjne zespołu i wypracować efektywne strategie współpracy.

4: UWAGA Ekskluzywnym podejściem do maksymalizacji osobistej efektywności jest coaching mocnych stron według metodologii Instytutu Gallupa. Naszą współpracę rozpoczyna indywidualna diagnoza pięciu wrodzonych talentów. Stosując ten kierunek rozwoju skupiamy się na maksymalizacji osobistej efektywności oraz zarządzania obszarami rozwoju. Usługa będzie dostępna w drugiej połowie czerwca 2019.

katyapeople.pl

Coaching zespołowy

– odkrywanie mocnych stron, obszarów rozwoju i ukierunkowanie na wspólny cel. Sesje coachingu zespołowego organizujemy w sytuacjach przygotowania zespołu do zmian, uzgodnienia planu działania, wyznaczenia priorytetów, planowania kluczowych projektów, a także w sytuacjach wymagających maksymalizacji współpracy i synergii w zespole.

Coaching sił sprzedaży / recepcji

Rozwój potencjału sił sprzedaży w oparciu o metodę coachingu indywidualnego z uwzględnieniem standardów, strategii firmy oraz celów sprzedaży.

UWAGA – Rozwój mocnych stron bazujący na metodologii Instytutu Gallupa

Praca w modelu 34 wrodzonych talentów, wzmacnianiu mocnych stron, odnajdywaniu synergii w zespole i maksymalnej efektywności dzięki wykorzystaniu talentów. Usługa będzie dostępna od drugiej połowy czerwca 2019.

Szkolenia i doradztwo merytoryczne

Szkolenia i doradztwo merytoryczne w zakresie następujących obszarów:

 • Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16 949
 • Zastosowanie stylów pracy DiSC
 • Rozwój przywództwa (Nowość)
 • Lean Manufacturing / Kaizen - szeroki obszar
 • Efektywność własna i zespołowa - techniki rozwoju efektywności
 • Optymalizacja procesów
 • Warsztaty behawioralne - zajęcia dedykowane opiekunom psów i kotów
 • Skuteczna komunikacja
 • Skuteczna komunikacja z Klientem
 • Współpraca z Klientem
 • Marketing
 • Negocjacje zakupowe
 • Sprzedaż - techniki sprzedaży
 • Sourcing i optymalizacja kosztów
 • Psychologia społeczna, pracy i organizacji - szeroki obszar
 • Skuteczne prezentacje
 • Rozwój managerski - cykl (postawy managerskie, zarządzanie sobą, delegowanie, komunikacja, efektywny zespół, rewitalizacja energii, rozwój członków zespołu, ocena współpracy - motywowanie)
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej
 • Trening różnic międzykulturowych (zespoły międzynarodowe)
 • Trening odporności psychicznej
 • Stres – techniki zarządzania sobą
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie siłami sprzedaży
 • Zarządzanie sobą w czasie, ustalanie priorytetów
 • BHP, Ochrona Środowiska
Katya People - Gallup
Katya People - Gallup
Uwalniamy potencjał jednostek i zespołów

Uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej i efektywne działanie Twojego biznesu stanowi coraz większe wyzwanie. Towarzyszy nam często przy tym stres, presja, frustracja. W pogoni zapominamy o rozwoju przywództwa i rozwoju naszych zespołów. Efektem tego są pogarszające się wyniki, spadek motywacji, rotacja pracowników, kiepska atmosfera, zmarnowany potencjał ludzi i niewykorzystane szanse w biznesie.

Badania Instytutu Gallupa zidentyfikowały 34 wrodzone talenty niezależne od wpływów kulturowych. Ich diagnoza i rozwój pozwala poprawić funkcjonowanie działania firm niemal w każdym obszarze.