O nas

Wszystko co chcesz wiedzieć o KatyaPeople

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów, trenerów, managerów, konsultantów, doradców, mentorów i coachów. Wielu z nas jest psychologami, inni behawiorystami. Każdy z nas jest ekspertem w swojej dziedzinie. Siłą naszego zespołu jest różnorodność i specjalizacja. Naszą dewizą jest wysoka jakość usług i dostarczanie skutecznych rozwiązań dla Klienta. Najlepszymi dowodami jakości naszej pracy są powroty Klientów i rekomendacje w kręgach przyjaciół w biznesie.

Dbamy o efektywność pracy, wysokie standardy i praktyczne rozwiązania dla biznesu oraz ciągły rozwój. Cenimy optymalne rozwiązania i takie właśnie proponujemy naszym klientom. Cieszymy się sukcesami naszych Klientów i wspieramy ich swoimi najlepszymi zasobami. Nasi konsultanci, doradcy i trenerzy są starannie dobierani w zależności od specyfiki projektu i potrzeb naszego Klienta.

katyapeople.pl
Właścicielem Katya People jest:
Katarzyna Urban

Certyfikowany coach mocnych stron Gallupa, psycholog pracy i organizacji (studia magisterskie ukończone w Polsce oraz USA), doświadczony manager, doradca biznesu, trener, mentor, wieloletni dyrektor personalny, wielokrotna stypendystka w Polsce i USA; posiada bogate doświadczenie międzynarodowe autorka publikacji naukowych oraz praktycznych tekstów dla profesjonalistów z branży HR; prelegent konferencji i warsztatów, pasjonatka rozwoju mocnych stron, psychologii pozytywnej, psychologii społecznej, psychologii pracy i organizacji (I/O Psychology), HR i zastosowań psychologii w biznesie i zarządzaniu.

Edukacja:
 • Ukończyła studia magisterskie w Middle Tennessee State University w USA, uzyskała tytuł magistra Industrial & Organizational Psychology w 2007
 • W roku 2003 ukończyła studia magisterskie uzyskując tytuł magistra z wyróżnieniem na Uniwersytecie Opolskim. Związana z pracą dydaktyczną i naukową na uniwersytecie Opolskim oraz pracą dydaktyczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu w latach 2004 -2005. Laureatka nagród i wyróżnień, w tym stypendystka Indiana University of Pennsylvania 2002 – 2003 oraz laureatka stypendium MT SHRM 2006.
 • Na przełomie ostatnich 10 lat przeprowadziła zmiany organizacyjne zarówno w dużych firmach jak i średnich przedsiębiorstwach, świadczyła usługi konsultanta wewnętrznego jak i zewnętrznego w procesach zmian zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym.
 • Gallup certified strengths coach - 2019
 • Certyfikowany trener Odporności Psychicznej (Mental Toughness) MTQ 48 – 2019
 • Certyfikowany trener i facylitator DiSC – 2019
 • Absolwentka studiów Akademia Kaizen prowadzonych przez Politechnikę Warszawską we współpracy z Kaizen Institute – 2015 - 2016, uzyskała certyfikat Praktyka Kaizen
 • W roku 2010 ukończyła studia podyplomowe w zakresie Prawa Pracy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kwalifikacje trenerskie uzyskała w roku 2002, w drugiej edycji Szkoły Trenerów Biznesu Moderator we Wrocławiu
Główne projekty:
 • Przygotowała i przeprowadziła liczne audyty działania procesów organizacji i zarządzania całodobowych klinik weterynaryjnych w Polsce według własnej metodologii
 • Sesje coachingu grupowego dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Coachingi rozwoju
 • Współtworzyła nowy branding międzynarodowy koncernu (2012 - 2013) (zespół międzynarodowy współpracujący z zarządem koncernu)
 • Współtworzyła nowy system ocen pracowniczych koncernu (narzędzie międzynarodowe, jedna 2 osób z HR Grupy Vetoquinol, zaproszona do współpracy z zarządem Grupy, 2017 - 2018
 • Współtwórczyni międzynarodowych szkoleń wspierających zmianę systemu rozwoju, ocen, motywowania pracowników Grupy
 • Zdiagnozowała i wprowadziła zmiany zarówno w firmach produkcyjnych jak i usługowych o różnej skali działania, na różnych profilach i szczeblach
 • Doradztwo HR i zarządzania na arenie międzynarodowej Grupy; projekty krótko i długofalowe, związane ze zmianami organizacyjnymi
 • Rozwój funkcji HR i coaching oraz mentoring
 • Prelegentka podczas konferencji HR organizowanych przez Blue Biznes Media (HR Pharma, Forum Dyrektorów HR) lata: 2016, 2017
 • Prelegentka konferencji organizowanej przez miasto Szczecin & Idea HR – 2017
 • Projekty wdrożeniowe świadczeń pozapłacowych
 • Wartościowanie stanowisk
 • Projekty restrukturyzacyjne
Szkolenia i warsztaty, coachingi indywidualne i grupowe na szczeblu krajowym i międzynarodowym w zakresie:
 • Różnic międzykulturowych, metodologia Akteos - szkolenia w języku angielskim dla grup międzynarodowych – trener międzynarodowy
 • Szkolenia w zakresie komunikacji, zarządzania sobą w czasie, organizacji pracy
 • Wprowadzanie zmian i zarządzanie zmianami
 • Warsztaty w zakresie budowania partnerskiej współpracy, zarządzania konfliktem
 • Warsztaty i szkolenia w zakresie rozwoju managerskiego, współtworzenia wartości i strategii, kształtowania nawyków
 • Wpływ społeczny, procesy grupowe, asertywność, procesy grupowe
 • Efektywność i optymalizacja pracy
 • Rozwój managerski, przywództwo
 • Motywowanie
Certyfikaty:
 • MTQ48 – diagnoza i rozwój odporności psychicznej - luty 2019 - AQR International
 • Trener & Facylitator DiSC – 2019, DiSC Polska
 • Praktyk Kaizen – Akademia Kaizen, Kaizen Institute & Politechnika Warszawska 2015 - 2016
 • Trener – Szkoła Trenerów Biznesu, Moderator 2002
 • Gallup Certified Strenghts Coach – lipiec 2019, Gallup Institute, London
katyapeople.pl
katyapeople.pl
katyapeople.pl
Katya People - Gallup
Katya People - Gallup
Uwalniamy potencjał jednostek i zespołów

Uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej i efektywne działanie Twojego biznesu stanowi coraz większe wyzwanie. Towarzyszy nam często przy tym stres, presja, frustracja. W pogoni zapominamy o rozwoju przywództwa i rozwoju naszych zespołów. Efektem tego są pogarszające się wyniki, spadek motywacji, rotacja pracowników, kiepska atmosfera, zmarnowany potencjał ludzi i niewykorzystane szanse w biznesie.

Badania Instytutu Gallupa zidentyfikowały 34 wrodzone talenty niezależne od wpływów kulturowych. Ich diagnoza i rozwój pozwala poprawić funkcjonowanie działania firm niemal w każdym obszarze.