Doradztwo

Kluczowe procesy biznesu

Doradztwo – rozwój organizacji, zarządzania, HR

Celem sesji doradczych jest wsparcie klientów w rozwiązaniu konkretnych sytuacji w zakresie organizacji lub zarządzania. Realizujemy projekty doradcze dedykowane właścicielom, managerom i zespołom.

Ta usługa jest szczególnie dedykowana organizacjom poszukującym dodatkowej ekspertyzy, wsparcia i optymalnych rozwiązań w zakresie procesów zarządzania i organizacji. Sesje doradcze obejmują wsparcie z zastosowaniem konkretnych narzędzi i rozwiązań dopasowanych do potrzeb biznesu Klienta.

Sesje doradcze mogą łączyć się z wdrażaniem rozwiązań.

Możliwe opcje współpracy doradczej:
 • Ekspertyza doradcza analiza sytuacji zakończona raportem dla Klienta
 • Ekspertyza doradcza oraz propozycja planu działania dla Klienta
 • Ekspertyza doradcza, plan działań oraz wdrożenie uzgodnionych rozwiązań u Klienta
Audyty

Audyty są szczególnym przypadkiem usług doradczych. Realizujemy audyty w zakresie zarządzania, organizacji, HR i komunikacji. Celem audytu jest analiza sytuacji w wymienionych obszarach, zwrócenie uwagi na mocne strony organizacji, obszary wymagające rozwoju oraz problemy. Projekt zakończony jest sesją podsumowującą wyniki. Klient otrzymuje raport zawierający rekomendacje. Spotkanie podsumowujące obejmuje dokładną analizę wyników. Usługa może być połączona z sesjami doradczymi oraz coachingiem indywidualnym lub zespołowym.

Rozwój zawodowy w oparciu o rozwój mocnych stron Gallupa, rozwój talentów

Ukierunkowanie rozwoju zawodowego zespołów i jednostek. Pracujemy indywidualnie lub zespołowo w sytuacjach: zmiany profilu zawodowego, rozwoju kompetencji, motywacji, pracy projektowej, zmian w środowisku biznesowym, innych sytuacjach np. związanych z planowanymi zmianami lub sukcesją w firmie.

Jak to działa?

Diagnozujemy stan wyjściowy. Ustalamy cele i plan działania osadzony w czasie. Wspólnie realizujemy ustalenia. Stosujemy podejście eklektyczne obejmujące: rozwój mocnych stron Gallupa Strengths Finder, style pracy metodą DiSC 2.0, rozwój odporności psychicznej oraz inne metody. Wstępny etap pracy stanowi wieloetapowa diagnoza. Projekty realizowane są przez psychologów i certyfikowanych ekspertów w każdym z zastosowanych narzędzi.

Kiedy to działa?

Taki styl partnerskiej współpracy działa w sytuacjach zmian ludzi i biznesu. Na przykład potrzebujemy wzmocnić nowe umiejętności, rozwinąć kompetencje w określonym zakresie, objąć wkrótce nowe stanowisko, poprowadzić wymagający projekt, zarządzać nowym zespołem, otworzyć nową linię biznesową.

Nasze programy rozwojowe bazują na realizacji konkretnych planów działania uzgodnionych z Klientem.

katyapeople.pl

Rozwój narzędzi zarządzania, projektowanie narzędzi i systemów w obszarze procesów HR

Wspieramy Klientów dzięki projektowaniu rozwiązań dopasowanych do ich potrzeb. Tworzymy systemy informacji zwrotnej, systemy zarządzania talentami, zarządzania sukcesją, systemy motywacyjne, programy premiowe. Budujemy procesy rekrutacji i selekcji dopasowane do potrzeb Klienta.

Tworzymy cykliczne badania w obszarze zarządzania i HR. Budujemy programy sukcesji oraz programy rozwoju dopasowane do strategii i tempa rozwoju firmy.

Rozwój kompetencji:

Wspieramy naszych Klientów w rozwoju kompetencji. Pomagamy diagnozować potrzebne kompetencje. Pracujemy indywidualnie lub zespołowo. Stosujemy aktywne podejście do uczenia się.

Outplacement

Wsparcie klientów w procesach związanych ze skutkami personalnymi zmian organizacyjnych lub innych powodów zwolnień. Oferujemy rozwiązania stanowiące możliwość bezpiecznego przejścia przez proces zmiany, pożegnania z firmą i znalezienia nowej pracy.

W trosce o dobro naszych Klientów, oferujemy nasze wsparcie w procesach outplacementowych. Proponujemy zarówno usługi outplacementowe w zakresie indywidulanym jak i grupowym.

Wsparcie procesów typu outplacement obejmuje następujące elementy (szczegółowy plan oraz ustalenia są dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta):

 • Wsparcie klienta w komunikacji zmian organizacyjnych podczas spotkania z zespołem
 • Sesje indywidulane lub zespołowe bezpośrednio po komunikacji zmian – radzenie sobie ze stratą i zmianą
 • Wsparcie pracowników objętych outplacementem do wyjścia na rynek pracy:
  • Diagnoza potencjału (indywidualna)
  • Wsparcie w oparciu o: podejście rozwoju mocnych stron Gallupa, diagnozy stylu pracy metodą DiSC Classic, diagnozy kodu motywacyjnego oraz odporności psychicznej MTQ 48
  • Indywidualne sesje coachingu kariery, których celem jest przygotowanie mentalne, emocjonalne oraz aktywizacja do zmiany i podjęcia działania - praca na mocnych stronach
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do powrotu na rynek pracy: CV, profil na Linkedin
 • Wsparcie w poszukiwaniu ofert pracy
 • Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych – wsparcie, sesje indywidualne
 • Wparcie rozwoju kompetencji przed wyjściem na rynek pracy – rozwój kompetencji w zależności od potrzeb Klienta oraz specyfiki sytuacji – coaching, doradztwo
 • Wsparcie headhunterskie w procesie transformacji kariery
 • Inne elementy wprowadzane są w zależności od specyfiki i potrzeb Klienta
katyapeople.pl

Częstotliwość spotkań i czas realizacji projektu zależy od sytuacji i jest uzgadniany z Klientem podczas wstępnych ustaleń.

Procesy outplacementowe prowadzone są przez psychologa z wieloletnim doświadczeniem.

Katya People - Gallup
Katya People - Gallup
Uwalniamy potencjał jednostek i zespołów

Uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej i efektywne działanie Twojego biznesu stanowi coraz większe wyzwanie. Towarzyszy nam często przy tym stres, presja, frustracja. W pogoni zapominamy o rozwoju przywództwa i rozwoju naszych zespołów. Efektem tego są pogarszające się wyniki, spadek motywacji, rotacja pracowników, kiepska atmosfera, zmarnowany potencjał ludzi i niewykorzystane szanse w biznesie.

Badania Instytutu Gallupa zidentyfikowały 34 wrodzone talenty niezależne od wpływów kulturowych. Ich diagnoza i rozwój pozwala poprawić funkcjonowanie działania firm niemal w każdym obszarze.