Audyty zarządzania i organizacji

Wsparcie w zakresie procesów zarządzania, organizacji oraz funkcji HR

Innowacyjne warsztaty rozwoju i maksymalizacji efektywności zespołów. Uwalnianie potencjału zespołów

- wspieramy rozwój zespołów w procesie rozwijania kompetencji, przygotowania do wejścia w nowe role w organizacji, realizacji nowych wyzwań.

Oferujemy rozwój z zastosowaniem innowacyjnego nurtu rozwoju mocnych stron Gallupa

Pierwszy etap stanowi indywidualna diagnoza wrodzonych talentów metodą Strengths Finder oraz indywidulane sesje z omówieniem raportów.

Warsztaty pozwalają na odkrycie mocnych stron członków zespołu, odkrycie wspólnych obszarów talentów oraz maksymalizację efektywności zespołu w oparciu o pracę w oparciu o model.

Przykładowe tematy warsztatów:
 • Rozwój skuteczności zespołu o w oparciu o mocne strony Gallupa
 • Efektywna komunikacja w zespole w oparciu o mocne strony Gallupa
 • Style pracy w oparciu o mocne strony Gallupa
 • Uwalniamy moc zespołu w oparciu o mocne strony Gallupa
 • Super motywacja w oparciu o mocne strony Gallupa
 • Efektywna sprzedaż w oparciu o mocne strony Gallupa
 • Nasze mocne strony Gallupa w realizacji kluczowych wyzwań zespołu
 • Zastosowanie mocnych stron Gallupa w efektywnej współpracy z klientem
 • Rozwój przywództwa w oparciu o rozwój mocnych stron Gallupa
 • Inne tematy w zależności od potrzeb Klienta
 • Zarządzanie zespołem projektowym w oparciu o mocne strony Gallupa
Efektywność współpracy poprzez diagnozę stylów pracy z zastosowaniem modelu DiSC Classic.
 • OPCJA 1 EFEKTYWNY ZESPÓŁ – warsztaty efektywnej współpracy w oparciu o różnice stylów – rekomendowane dla zespołów operacyjnych, projektowych, oddalonych geograficznie.
 • OPCJA 2 SKUTECZNA PRACA Z KLIENTEM z uwzględnieniem modelu DiSC. Warsztaty odkodowywanie stylów Klienta i zastosowanie różnic we współpracy z Klientami – rekomendowane dla zespołów Sprzedaży, Obsługi Kienta
 • OPCJA 3 ZASTOSOWANIE DiSC W ZESPOŁACH SPRZEDAŻY – warsztaty skutecznej współpracy w oparciu o różnice, współpraca w zakresie odmiennych technik sprzedaży, współpraca z uwzględnieniem różnorodnych stylów pracy i typologii Klientów.

Warsztaty z zastosowaniem modelu DiSC są cennym narzędziem wspierającym efektywność pracy i motywację oraz spójność zespołów, a także metodą pozwalającą na aktywizację potencjału zespołów.

Warsztaty Odporności Psychicznej (Mental Thougness)

Diagnoza odporności psychicznej z zastosowaniem kwestionariusza MTQ 48 (indywidualna i zespołowa) oraz warsztaty wspierające rozwój odporności.

Warsztaty dedykowane są zespołom operacyjnym, projektowym, tematycznym. Mogą stanowić metodę zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

katyapeople.pl

Wsparcie w zakresie procesów zarządzania, organizacji oraz funkcji HR

Sesje doradcze połączone z wdrażaniem gotowych rozwiązań dopasowanych do potrzeb Państwa organizacji. Sesje mają charakter cykliczny, czas trwania projektów zależy od ich celów i kompleksowości.

Wsparcie w motywowaniu zespołów – warsztaty motywacyjnego DNA

Profilujemy kody motywacji zespołów. Realizujemy warsztaty efektywnego zastosowania kodów motywacji we współpracy z zespołem oraz Klientami. Dostarczamy wskazówek do pracy indywidualnej i zespołowej w zakresie motywacji i automotywacji.

Warsztaty uwalniają energię, umożliwiają zespołom na wzajemne poznanie siebie, oferują skuteczne narzędzia do wykorzystania na co dzień, podnoszą efektywność wspłpracy i skuteczność w relacjach interpersonalnych.

Sesje planowania strategicznego

Wspieramy Klientów w działaniach strategicznych. Prowadzimy sesje planowania strategicznego angażujące zespoły. Wspólnie wypracowujemy strategię krótko i długoterminową, którą przekładamy na cele i plan działania zespołu. Sesja planowania strategicznego może być połączona z coachingiem zespołowym.

Katya People - Gallup
Katya People - Gallup
Uwalniamy potencjał jednostek i zespołów

Uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej i efektywne działanie Twojego biznesu stanowi coraz większe wyzwanie. Towarzyszy nam często przy tym stres, presja, frustracja. W pogoni zapominamy o rozwoju przywództwa i rozwoju naszych zespołów. Efektem tego są pogarszające się wyniki, spadek motywacji, rotacja pracowników, kiepska atmosfera, zmarnowany potencjał ludzi i niewykorzystane szanse w biznesie.

Badania Instytutu Gallupa zidentyfikowały 34 wrodzone talenty niezależne od wpływów kulturowych. Ich diagnoza i rozwój pozwala poprawić funkcjonowanie działania firm niemal w każdym obszarze.