Wsparcie operacyjne zarządzania kliniką

Sesje doradcze, rekrutacja

Sesje doradcze dla właścicieli i managerów

Na życzenie Klienta udzielamy wsparcia operacyjnego w procesie wdrożenia uzgodnionego planu działania w klinice oraz utrzymania nowych standardów w placówce Klienta.

Organizujemy regularne sesje doradztwa w zakresie organizacji i zarządzana Kliniką. Spotykamy się zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań. Tego rodzaju sesje pomagają przeprowadzić płynnie organizację przez proces zmian organizacyjnych. Spotkania odbywają się jako spotkania osobiste połączone z monitoringiem zmian w klinice. Pomiędzy sesjami w klinice realizujemy sesje video online.

Dokładnie sprecyzowane obszary doradztwa, zależą do potrzeb Klienta. Mogą to być zupełnie niezależne potrzeb od wcześniejszych potrzeb wynikłych podczas audytu. Wsparcie operacyjne jest kluczowe dla efektywnego wdrażania zmian i kształtowania standardów w klinice Klienta.

Wprowadzanie standardów w klinice

Obszary wsparcia zależą od potrzeb Klienta. Diagnozujemy obszary "wąskich gardeł", które stanowią blokady biznesowe i wymagają usprawnienia. Skupiamy się na wparciu klienta w realizacji usprawnień procesów. Nasze wsparcie może mieć charakter ciągły, cykliczny, zależnie od potrzeb klienta..

katyapeople.pl

Rekrutacja i selekcja personelu

Klinika weterynaryjna działa w oparciu o ludzi i ich kompetencje. Wierzymy, że starannie dobrani współpracownicy, dopasowani do kultury organizacyjnej kliniki Klienta, czynią prawdziwą różnicę, umożliwiają jeszcze bardziej dynamiczny rozwój biznesu Klienta. Odpowiednio dobrany personel wpływa również na wysoki poziom satysfakcji Państwa klienteli.

Dbamy o interesy naszego Klienta będąc w pełni świadomi, że niewłaściwie obsadzone stanowiska to koszty co najmniej rocznego wynagrodzenia pracownika. Skuteczność, efektywność i wysoka jakość to nasza dewiza.

W jaki sposób wspieramy klientów w tym zakresie?

1. Prowadzimy procesy rekrutacji i selekcji na stanowiska medyczne i administracyjne. Działamy metodami dostosowanymi do specyfiki stanowiska i kliniki. Stosujemy testy psychologiczne, zadania typu assessment center by zbadać dopasowanie kandydatów do profilu stanowiska w firmie naszego Klienta. Klient otrzymuje raport podsumowujący kandydata rekomendowanego na konkretne stanowisko. Stosujemy metodę poszukiwań bezpośrednich. Docieramy do najlepiej dopasowanych kandydatów.

2. Wspieramy kliniki weterynaryjne w realizacji wewnętrznych rekrutacji i selekcji. Oferujemy zaplanowanie i realizację całego procesu jako obiektywne źródło oceny. Dysponujemy profesjonalnymi narzędziami ewaluacji. Tworzymy projekty zgodnie z potrzebami klienta.

Katya People - Gallup
Katya People - Gallup
Uwalniamy potencjał jednostek i zespołów

Uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej i efektywne działanie Twojego biznesu stanowi coraz większe wyzwanie. Towarzyszy nam często przy tym stres, presja, frustracja. W pogoni zapominamy o rozwoju przywództwa i rozwoju naszych zespołów. Efektem tego są pogarszające się wyniki, spadek motywacji, rotacja pracowników, kiepska atmosfera, zmarnowany potencjał ludzi i niewykorzystane szanse w biznesie.

Badania Instytutu Gallupa zidentyfikowały 34 wrodzone talenty niezależne od wpływów kulturowych. Ich diagnoza i rozwój pozwala poprawić funkcjonowanie działania firm niemal w każdym obszarze.