Audyty zarządzania kliniką

Analiza, ekspertyza, wsparcie, wdrożenie

Diagnoza zarządzania, audyt procesów zarządzania i organizacji

Celem audytu prowadzonego w klinice jest diagnoza procesów zarządzania oraz odnalezienie wąskich gardeł w procesach zarządzania i organizacji, które wymagają zmian. Ta usługa jest dedykowana klinikom poszukującym ekspertyzy w zakresie zarządzania i organizacji, wsparcia oraz wdrożenia optymalnych rozwiązań w zakresie procesów zarządzania i organizacji.

JAK TO DZIAŁA?

Krok 1: Określamy wspólnie wstępne obszary weryfikacji / analizy.

Krok 2: Diagnoza sytuacji w klinice. Podczas wizyty w klinice prowadzę ustrukturyzowane wywiady z reprezentatywną grupą personelu i analizuję procesy biznesowe.

Krok 3: Spotkanie podsumowujące obejmuje: raport i prezentację dla Klienta. Szczegółowo omawiamy sytuację w klinice. W tym kroku rekomenduję odpowiednie rozwiązania adekwatnie do potrzeb Klienta. Ta sesja może obejmować również uzgodnienie planu działania związanego z wdrożeniem konkretnych rozwiązań przez Klienta.

Krok 4: Na życzenie Klienta - organizujemy sesję coachingu indywidualnego lub grupowego połączoną z rekomendacjami zmian i przygotowaniem wspólnego planu działania.

Katya People - Gallup
Katya People - Gallup
Uwalniamy potencjał jednostek i zespołów

Uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej i efektywne działanie Twojego biznesu stanowi coraz większe wyzwanie. Towarzyszy nam często przy tym stres, presja, frustracja. W pogoni zapominamy o rozwoju przywództwa i rozwoju naszych zespołów. Efektem tego są pogarszające się wyniki, spadek motywacji, rotacja pracowników, kiepska atmosfera, zmarnowany potencjał ludzi i niewykorzystane szanse w biznesie.

Badania Instytutu Gallupa zidentyfikowały 34 wrodzone talenty niezależne od wpływów kulturowych. Ich diagnoza i rozwój pozwala poprawić funkcjonowanie działania firm niemal w każdym obszarze.